عقب زدگی زانو؛ بررسی انواع بک نی، تشخیص، راه‌های درمان و توانبخشی آن

دفرمیتی و مشکل عقب زدگی زانو، به وضعیتی اطلاق می‌شود که مفصل زانو به سمت عقب خم شده است و می‌تواند منجر به عوارض مختلفی در افراد شود. این دفرمیتی می‌تواند باعث آسیب رباط، پارگی مینیسک، درد مزمن و ناهنجاری‌های راه رفتن شود. جستجوی درمان برای رسیدگی به این مسائل و دریافت درمان مناسب بسیار مهم است. […]